Martinlaakson lukiossa musiikin ja draaman opettajan viransijaisuus ajalle 30.9.2019 – 30.5.2020

Martinlaakson lukio hakee musiikin ja draamaopetuksen viransijaista ajalle 30.9.2019 – 30.5.2020

Martinlaakson lukio on 475 opiskelijan ja 30 opettajan viihtyisä ja virkeä lukio, joka sijaitsee Länsi-Vantaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella kehäradan lähellä. Modernit ja valoisat tilamme MERCURIA-talossa mahdollistavat toimivan oppimisympäristön ja erinomaiset työskentelyolosuhteet Martsarin hengessä. Martsarin painopistealueita ovat LUMA-aineet (ma, fy, ke, bi ja ge / valtakunnallinen erityistehtävä) sekä draama ja teatteri (linja). Laajan kurssivalikoiman ansioista myös yleislinjan opiskelijat voivat laatia erittäin monipuolisen opiskeluohjelman.

Martinlaakson lukiossa on täytettävänä

musiikin ja draamaopetuksen lehtorin viransijaisuus ajalle 30.9.2019 – 30.5.2020.

Tehtävän kuvaus: Musiikin ja draaman aineenopettajan tehtävät lukiossa työjärjestyksen mukaan. Tehtävä alkaa 30.9.2019. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusehto: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Arvostamme joustavaa, opiskelijalähtöistä työskentelyotetta, monipuolista pedagogista osaamista sekä kykyä ja halua työskennellä osana opettajatiimiä. Lisäksi edellytämme opetettavien aineiden ja uuden opetussuunnitelman mukaisten työmenetelmien vankkaa hallintaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää ja avointa otetta työskentelyyn. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää monipuolisia musiikillisia ja draamallisia taitoja, kokemusta musiikki- ja draamaesitysten valmistamisesta sekä kuoron johtamisesta.

Luemme eduksi: Arvostamme kokemusta opetustyöstä lukiossa sekä suomalaisen koulujärjestelmän tuntemusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Martinlaakson lukion rehtori Salme Sulander, p. 043 825 7199.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi (CV) sähköisesti osoitteeseen salme.sulander@vantaa.fi. Merkitse ansioluetteloon kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opetettavan aineen opintojen määrä (opintoviikkot/opintopisteet) ja aikaisempi työkokemus. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvan aineen vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35ov/60op). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Hakemuksessa tulee olla maininta, mikäli tunnustamistodistuksessa todetaan todistuksen antaminen ehdollisena.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.

Vantaalla 8.8.2019

Salme sulander, rehtori
p. 043 825 7199
salme.sulander@vantaa.fi