KonSts förvaltning

Den högsta beslutande makten i studentkåren innehas av delegationen med 21 medlemmar som väljs bland KonSts medlemmar vartannat år. Delegationen beslutar om riktlinjerna för studentkåren, övervakar studentkårens verksamhet och ekonomi samt väljer ordförande, styrelse och generalsekreterare för studentkåren. Delegationens ordförande tar gärna emot önskemål, förslag och kritik.

Styrelsen leder den praktiska verksamheten och för studentkårens talan. Styrelsen byts ut varje år och den har 6–10 medlemmar inklusive ordförande, med minst en styrelsemedlem från varje akademi. Styrelsen sammanträder en gång i veckan för att sköta det dagliga arbetet, arrangera fester och andra evenemang, hålla kontakt med Konstuniversitetets förvaltning, m.m. Det går att skicka e-post till styrelsen, adressen är taiyo-hallitus (at) uniarts.fi.

På KonSts kansli arbetar en generalsekreterare och en medlemsservice- och intressebevakningssekreterare. Generalsekreteraren stöder delegationen och styrelsen i deras arbete och fungerar som sekreterare för dem, hen sköter bland annat studentkårens ekonomi och förvaltning. Medlemsservice- och intressebevakningssekreteraren stöder styrelsen speciellt i fråga om KonSts intressebevakningsarbete och ansvarar dessutom för de dagliga kontorsrutinerna och kundtjänsten.

Studentkåren har också ett nära samarbete med studentrepresentanterna i förvaltningen (”hallopedit”). De är studerande som har blivit utsedda av studentkåren för att sitta i olika universitetsorgan, där de representerar alla studerande vid Konstuniversitetet. Studentrepresentanterna utses efter öppen ansökan, ansökningsannonser publiceras alltid på denna webbplats, under rubriken ”Avoimet luottamuspaikat” (Lediga förtroendeposter).

 

One thought on “KonSts förvaltning

Comments are closed.