Mikä edustajisto?

Edustajisto eli edari käyttää ylintä päätösvaltaa Taideyliopiston ylioppilaskunnassa eli TaiYo:ssa. 15-henkinen edustajisto valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet eli kaikki Taideyliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Edustajisto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

Mistä edustajisto päättää?

Edustajiston tehtävänä on päättää ylioppilaskunnan keskeisimmistä asioista, kuten:

  • jäsenmaksun suuruudesta. Jokainen opiskelija maksaa vuosittain ylioppilaskunnalle jäsenmaksua, joilla rahoitetaan ylioppilaskunnan toiminta. Edustajisto päättää, kuinka suuri jäsenmaksu on – tällä hetkellä 72 euroa vuodessa.
  • rahankäytöstä. Edustajisto päättää, mihin jäsenmaksurahat käytetään: tulisiko toimintaa leikata esimerkiksi vähentämällä henkilöstöä tai tulisiko ylioppilaskunnan järjestää enemmän juhlia? Käytännössä edustajisto hyväksyy vuosittain ylioppilaskunnan budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuunvapauden myöntämisestä.
  • toiminnan tavoitteista ja painopisteistä. Tulisiko ylioppilaskunnan keskittyä akatemiarajat ylittävien, yhteisten tapahtumien järjestämiseen, taidepoliittiseen edunvalvontaan, epäkohtien korjaamiseen yliopiston opetuksessa vai johonkin aivan muuhun? Edustajisto päättää vuosittain ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta ja ohjaa näin hallituksen toimintaa.
  • hallituksen ja pääsihteerin valinnasta. Ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa pyörittää hallitus, jonka valitsee edustajisto vuodeksi kerrallaan. Edustajiston tehtävänä on valita myös ylioppilaskunnan pääsihteeri.
  • keskeisimpien opiskelijaedustajien valinnasta. Edustajisto valitsee opiskelijaedustajat yliopistokollegioon ja yliopiston hallitukseen ajamaan opiskelijoiden asiaa yliopiston hallinnon ylimmillä tasoilla.

Mitä edustajistotoiminta käytännössä on?

  • Vuosittain edustajisto pitää noin 4-6 kokousta, joissa keskustellaan esimerkiksi ylläolevista asioista ja tehdään päätöksiä. Lisäksi edustajiston jäsenenä voi myös itse tuoda käsiteltäväksi asioita, joihin haluaisi vaikuttaa.
  • Kokouksia ennen edustajistotyö sisältää jonkin verran asioihin perehtymistä ja omaa ajatustyötä.
  • Kokousten lisäksi edustajiston jäsenille järjestetään vapaaehtoisia koulutus- ja virkistystapaamisia.
  • Edustajiston jäsenille ei makseta tehtävästä palkkiota, vaan kyseessä on vapaaehtoinen luottamustehtävä. Edustajiston puheenjohtajalle, jonka edustajisto valitsee keskuudestaan, maksetaan tehtävästä pieni korvaus. (Toisaalta myös tämä on asia, joka on edustajiston itsensä päätettävissä!)
  • Edustajiston kokouksissa tarjotaan kokouseväät.

Mitä pitää tietää etukäteen?

Edustajistossa toimimiseen ei ole sen kummempia vaatimuksia aiemmasta kokemuksesta tai pohjatiedoista – ei siis haittaa, vaikka et olisi aiemmin ollut mukana toiminnassa millään tavoin. Kiinnostus opiskelijoiden yhteisten asioiden hoitamista kohtaan riittää, minkä lisäksi edustajiston jäsenten toivotaan luonnollisesti sitoutuvan luottamustoimen hoitamiseen käyttämällä hieman aikaa edustajistotoimintaan eli osallistumaan kokouksiin.

Edustajiston kokousten päätösluetteloihin voit tutustua täällä.