Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on edustajisto?
Edustajisto on ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, vähän kuin ylioppilaskunnan oma eduskunta. Ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat edustajistoon kahden vuoden kaudeksi 15 varsinaista ja 15 varajäsentä vaaleilla, jotka järjestetään aina parittomien vuosien syksyllä. Edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. Lue lisää edustajiston toiminnasta täältä.

Miksi mua pitäis kiinnostaa?
Kaikkien opiskelijoiden yhteisöllä, ylioppilaskunnalla, on huomattavasti yksittäistä opiskelijaa vahvemmat mahdollisuudet vaikuttaa kattavasti ja pitkäjänteisesti Taideyliopiston opiskelijoiden opiskeluun, arkeen ja yhteisöllisyyteen. Siksi sen asiat koskevat meitä kaikkia. Kaikkien ei tietenkään tarvitse olla superaktiiveja, mutta pelkkä edustajistovaaleissa äänestäminenkin on osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen.
Kaiken kaikkiaankin ylioppilaskunta on konseptina aika ainutlaatuinen, ja sillä on Suomessa pitkä historia. Ylioppilaskunnat ovat vuosien saatossa tehneet ja saaneet aikaan paljon opiskelijan paremman elämän edistämiseksi, ja yhdessä niillä on yllättävänkin paljon vaikutusvaltaa. Siksikään ylioppilaskuntaan ei kannata suhtautua välinpitämättömästi, vaan olla mukana tekemässä tämän päivän ylioppilaskunnasta juuri sellaista kuin itse haluaa.

Mistä tiedän, voinko asettua ehdolle edustajistovaaleissa (eli olenko vaalikelpoinen)?
Tsekkaa nämä:
Suoritatko Taideyliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi tai poissaolevaksi syyslukukaudeksi 2019?
TAI
Suoritatko Taideyliopistossa muita opintoja kuin kandidaatin tai maisterin tutkintoa (esim. tohtoriopinnot, vaihto-opinnot, opettajan pedagogiset opinnot) ja olet maksanut TaiYo:n jäsenmaksun syyslukukaudeksi 2019?
Jos vastasit jompaan kumpaan edelläolevaan kysymykseen “kyllä”, olet vaalikelpoinen.

Mistä tiedän, saanko äänestää edustajistovaaleissa (eli olenko äänioikeutettu)?
Edustajistovaaleissa saavat äänestää kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston opiskelijat, jotka ovat maksaneet TaiYo:n jäsenmaksun syyslukukaudeksi 2019.

Miten käytännössä asetun ehdolle?
Ehdolle asettuminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan yhden lomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Halutessaan ehdokkaat voivat tämän lisäksi ryhmittyä vaaliliitoiksi ja liitot puolestaan vaalirenkaiksi, ja ehdokkuuttaan voi toki jonkin verran myös mainostaa eli kampanjoida. Yksityiskohtaiset ohjeet ehdolle asettumisesta löydät täältä. Ehdolleilmoittautumisaika päättyy 9.10.2019 klo 12.00.

Voiko ehdokkuuden myöhemmin perua?
Ehdokasasettelun päätyttyä alustava ehdokaslista julkaistaan torstaina 10.10. näillä nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla joka kampuksella. Tämän jälkeen äänioikeutetut voivat viikon ajan tehdä siihen korjauspyyntöjä, ja tässä vaiheessa myös kaikilla ehdokasilmoituksen jättäneillä on vielä mahdollisuus pyytää ehdokkuutensa perumista. Korjauspyynnöt lähetetään sähköpostitse osoitteeseen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi viimeistään torstaina 17.10. klo 16.00 mennessä. Kun korjauspyynnöt on käsitelty, lopullinen ehdokaslista julkaistaan perjantaina 18.10. eikä siihen enää tämän jälkeen voi tehdä muutoksia.

Mitä ovat vaaliliitto ja vaalirengas?
Vaaliliittoon tai -renkaaseen kuuluminen ei ole pakollista, mutta käytännössä se parantaa läpipääsyn mahdollisuuksia. Vaaliliitto on ehdokkaiden muodostama ryhmittymä, johon saa kuulua vähintään 2 ja enintään 15 henkeä. Vaaliliiton tarkoitus on yhdistää jossain määrin samaa arvomaailmaa edustavia ja yhteisiä tavoitteita ajavia ehdokkaita, aivan kuten puolueet kansallisella tasolla. Käytännössä vaaliliittojen vaikutus näkyy vaalien ääntenlaskennassa, jossa ehdokkaan sijoitukseen vaikuttavat vaaliliiton yhteenlaskettu äänimäärä ja sijoitus vaaliliiton sisällä. Vaalirenkaat ovat puolestaan vaaliliittojen yhteenliittymiä, ja myös vaalirenkaan yhteenlaskettu äänimäärä vaikuttaa kaikkien sen liittojen ja niiden ehdokkaiden sijoitukseen.

Miten vaaliliitto/-rengas perustetaan ja miten siihen liitytään?
Vaaliliiton perustaminen on helppoa: liittoon mukaan haluavat ehdokkaat (2-15 kpl) täyttävät yhdessä vaaliliittosopimuksen, valitsevat liitolleen nimen ja asiahenkilön (yhteyshenkilö) ja palauttavat sopimuksen samalla tavoin kuin ehdokasilmoituksen. Vaaliliittosopimuksen allekirjoittavat kaikkien liittoon liittyvien ehdokkaiden asiahenkilöt. Jos haluat liittyä vaaliliittoon, ota siis yhteyttä ko. liiton asioita hoitavaan henkilöön ja pidä huoli, että asiahenkilösi allekirjoitus tulee mukaan vaaliliittosopimukseen. Vaalirengas perustetaan samalla tavoin täyttämällä vaalirengassopimus ja palauttamalla se määräaikaan mennessä johonkin lomakkeiden vastaanottopaikoista. Vaalirengassopimukseen tulee siihen kuuluvien liittojen asiahenkilöiden allekirjoitukset. Esimerkiksi kaksi samanhenkistä liittoa voi perustaa vaalirenkaan.

Mikä on asiahenkilö?
Jokaista ehdokasta, vaaliliittoa ja vaalirengasta pyydetään nimeämään itselleen asiahenkilö. Asiahenkilö tarkoittaa henkilöä, joka toimii kyseisen ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan nimissä ja yhteyshenkilönä ehdokkaiden ja vaalien järjestäjien välillä. Asiahenkilön tärkein funktio on, että yksittäisen ehdokkaan asiahenkilö (ja vain hän) voi liittää ko. ehdokkaan vaaliliittoon, ja vaaliliiton asiahenkilö taas voi liittää ko. vaaliliiton vaalirenkaaseen. Jos siis tiedät jo ehdokasilmoitusta täyttäessäsi että haluat liittyä tiettyyn vaaliliittoon, voi olla kätevää nimetä ko. vaaliliiton asioita hoitava henkilö saman tien omaksi asiahenkilöksesi – näin sinun ei enää erikseen tarvitse allekirjoittaa vaaliliittosopimusta, vaan asiahenkilö voi tehdä sen puolestasi. Ehdokas voi kuitenkin vallan hyvin toimia myös itse omana asiahenkilönään, ja usein se onkin kaikkein näppärin vaihtoehto (tällöin ehdokas vain joutuu vielä itse allekirjoittamaan erikseen vaaliliittosopimuksen, jos haluaa liittyä vaaliliittoon). Vaaliliiton puolestaan kannattaa valita asiahenkilö esim. liiton omien ehdokkaiden joukosta, ja vaalirenkaan taas jonkin ko. renkaaseen kuuluvan liiton ehdokkaiden joukosta (esim. jonkin liiton asiahenkilö voi olla myös vaalirenkaan asiahenkilö).