KonSts delegationsval 2019

banner_828x315

Delegationsvalets slutliga resultat har nu bekräftats och finns här. Vi gratulerar alla nya delegationsmedlemmar!

Också du kan påverka frågor som är viktiga för alla studerande genom att rösta eller att ställa upp som kandidat, när Konstuniversitetets studentkår (KonSt) håller delegationsval hösten 2019. Här nedan hittar du information om valet och hur man ställer upp som kandidat samt hur röstningen går till.

Vilken delegation? Vilket val?

Delegationen kan i princip liknas vid studentkårens egen riksdag. Delegationen är det högsta beslutande organet i studentkåren, som bl.a. beslutar om studentkårsavgiften och stadgarna, godkänner verksamhetsplanen och budgeten samt väljer studentkårens styrelse och generalsekreterare och studentrepresentanterna i Konstuniversitetets styrelse.

Delegationen har 15 medlemmar och 15 suppleanter som väljs varannan höst för en mandatperiod på två år. Kandidatnomineringsperioden slutar 9.10 kl. 12.00. Själva valdagarna är 31.10 och 5–6.11, och röstningen sker i din egna akademis lokaler.

Hur kan man rösta?

Förhandsröstningen hålls torsdag 31.10 och de egentliga valdagarna är tisdag 5.11 och onsdag 6.11. Rösträtt i valet har alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande. Vallokalen för varje röstberättigad beror på akademin eller enheten där hen har sin huvudsakliga studierätt, och man kan rösta endast i sin egen akademis eller enhets vallokal enligt uppdelningen nedan. Man kan be om byte av vallokal per e-post till adressen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast torsdagen 17.10 kl. 16.00.

De som huvudsakligen studerar vid Bildkonstakademin kan rösta:
torsdag 31.10   kl. 11–16   Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors)
tisdag 5.11        kl. 11–16   Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors)
onsdag 6.11      kl. 11–18   Bildkonstakademin (Elimägatan 25–27, Helsingfors)

De som huvudsakligen studerar vid Sibelius-Akademin (exklusive enheten i Kuopio) kan rösta:
torsdag 31.10   kl. 11–16   N-huset (Nervandersgatan 13, Helsingfors)
tisdag 5.11        kl. 11–16   R-huset (Norra Järnvägsgatan 9, Helsingfors)
onsdag 6.11      kl. 11–18   M-huset (Tölöviksgatan 16 C, Helsingfors)

De som huvudsakligen studerar vid Teaterhögskolan kan rösta:
torsdag 31.10   kl. 11–16   Institutionen för ljud- och ljusdesign (Fågelviksgatan 3, Helsingfors)
tisdag 5.11        kl. 11–16   Teaterhögskolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors)
onsdag 6.11      kl. 11–18   Teaterhögskolan (Aspnäsgatan 6, Helsingfors)

De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Kuopio kan bara delta i förhandsröstningen:
torsdag 31.10   kl. 11–16   Enheten i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C, Kuopio)

De som studerar vid Sibelius-Akademins enhet i Seinäjoki och alla Konstuniversitetets studerande som vistas utomlands p.g.a. studier med motiverad orsak kan om de vill rösta per post i brevval i stället för urnval. Man måste anmäla sig till brevvalet per e-post till adressen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi senast torsdag 17.10.2019 kl. 16.00, och rösterna i brevvalet måste vara framme senast tisdag 5.11.2019 kl. 18.00. De som har anmält sig till brevvalet kan inte rösta i urnvalet.

Vem borde man rösta på?

Centralvalnämnden har bekräftat slutliga kandidatlistan och sammanlagt 23 personer kandiderar i delegationsvalet, inklusive studerande från alla tre akatemier och 14 utbildningsprogram. Kandidater och deras röstningsnummer finns på adressen www.taiyo.fi/edustajistovaalit/ehdokkaat.

För att finna en lämplig kandidat kan du använda KonSts valkompass, där man kan läsa kandidaternas presentationer och jämföra deras åsikter om studentkåren, Konstuniversitetet och finska utbildningssystemet (också på svenska). Valkompassen finns på adressen https://apps.myzef.com/resources/syl/c3jb5l/index.html.

Lönar det sig att kandidera också?

Studentkåren sköter frågor som är gemensamma för alla studenter och den bevakar studenternas intressen vid universitetet. Delegationen är alltså en bra plats för alla som är intresserade av att påverka studierna, studenternas vardag och gemenskapen mellan studenterna. Alla studentkårens medlemmar (både närvaro- och frånvaroanmälda) kan kandidera i delegationsvalet.

Det krävs inte mycket för att kunna medverka i delegationen – du behöver inte ha tidigare erfarenhet av studentkårsverksamhet! Förhoppningsvis du ändå är ivrig att lära dig nya saker och är redo att offra lite tid för att delta i möten och sätta dig in i frågorna. Du kan läsa mer om varför det är en bra idé att kandidera här.

Hur kandiderar man?

Det är enkelt: du behöver bara fylla i en blankett och returnera den till rätt ställe senast 9.10 kl. 12.00. Kandidaterna kan även grunda valförbund om de vill och valförbunden kan grunda valringar. Det är helt frivilligt att vara med i förbund och ringar, men p.g.a. det proportionella valsättet kan det hjälpa dig i rösträkningen. Blanketter för kandidatanmälan och för grundande av valförbund och valringar finns här nedan och på nedanstående platser.

Alla färdiga valhandlingar returneras senast onsdag 9.10 kl. 12.00 till en av nedanstående platser under dess öppettider:
– Konstuniversitetets studentkårs kansli (Nervandersgatan 13, 4 vån.)
– Bildkonstakademins infopunkt (Elimägatan 25 A, foajén)
– Teaterhögskolans infopunkt (Aspnäsgatan 6, foajén)
– Kansliet i Sibelius-Akademins enhet i Kuopio (Kuopionlahdenkatu 23 C).

Du kan också returnera valhandlingar per post till följande adress – men kom ihåg att också valhandlingar som skickas per post måste vara framme på studentkåren senast 9.10 kl. 12.00 och att avsändaren själv ansvarar för att handlingarna kommer fram:
Konstuniversitetets studentkår / Delegationsvalet, PB 36, 00097 Konstuniversitetet (skriv ”valhandlingar” på kuvertet)

Mera info och officiella dokument

Mer detaljerad information om delegationsvalet finns på finska valsidorna på adressen http://www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Du kan också kontakta vår valarbetare och fråga om allt möjligt:
Valarbetare Maria Valkeavuolle (maria.valkeavuolle (at) uniarts.fi, tfn 040 846 3357)

Kungörelse om val
Slutliga kandidatlistan
Preliminär kandidatlista
Kandidatanmälan
Avtal om valförbund
Avtal om valring

Vi uppmanar alla studerande vid Konstuniversitetet som intresserar sig för gemensamma frågor att kandidera och att utnyttja sin röst i delegationsvalet!