Ehdokkaat

LOPULLINEN EHDOKASLISTA
Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit 2019

SLUTLIGA KANDIDATLISTAN
Konstuniversitetets studentkårs delegationsval 2019

FINAL LIST OF CANDIDATES
University of the Arts Student Union Representative Council Election 2019

 

Vaaliliitto / Valförbund / Coalition: KUVA VAALILIITTO

2   Pilvi Hyväri  (tila-aikataiteet / tid-rumkonst / time and space arts)
3   Nikolay Kotov  (tila-aikataiteet / tid-rumkonst / time and space arts)
4   Hanna Kytö  (maalaustaide / måleri / painting)
5   Tatu Liimatainen  (taidegrafiikka / konstgrafik / printmaking)
6   Iiri Poteri  (tila-aikataiteet / tid-rumkonst / time and space arts)
7   Oskari Ruuska  (tila-aikataiteet / tid-rumkonst / time and space arts)
8   Aleksi Salminen  (tila-aikataiteet / tid-rumkonst / time and space arts)
9   Daniel Villodas Palpa  (kuvataide / bildkonst / fine arts)

Vaaliliitto / Valförbund / Coalition: TEAK VAALILIITTO

10   Lyydia Johansson  (valosuunnittelu / ljusdesign / lighting design)
11   Patrik Kumpulainen  (skådespelarkonst / acting, in Swedish)
12   Verna Laine  (teatteriopettaja / teaterpedagogik / theatre pedagogy)
13   Sara-Maria Pirhonen  (skådespelarkonst / acting, in Swedish)
14   Nóra Varga  (teatteriopettaja / teaterpedagogik / theatre pedagogy)

Vaaliliitto / Valförbund / Coalition: SIBELIUS-AKATEMIAN VAALILIITTO

15   Ossi Hiltunen  (sävellys / komposition / composition)
16   Julia Junttila  (fagotti / fagott / bassoon)
17   Sini Kaartinen  (arts management)
18   Heli Notkonen  (kantele)
19   Roosa Punkari  (musiikkikasvatus / musikpedagogik / music education)
20   Maija Ruusukallio  (musiikkikasvatus / musikpedagogik / music education)
21   Vertti Tapanainen  (fagotti / fagott / bassoon)
22   Sakari Topi  (laulutaide / sångkonst / vocal arts)
23   Koenraad van de Velde  (saksofoni / saxofon / saxophone)
24   Vilma Virtanen  (musiikkikasvatus / musikpedagogik / music education)

 

Vaalikone – Valkompass – Voting aid application

Sopivan ehdokkaan löytämiseksi TaiYo tarjoaa jäsentensä käyttöön myös vaalikoneen, jossa voi tutustua ehdokkaiden esittelyihin ja vertailla ehdokkaiden näkemyksiä ylioppilaskunnasta, Taideyliopistosta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Vaalikone löytyy osoitteesta https://apps.myzef.com/resources/syl/c3jb5l/index.html.

För att finna en lämplig kandidat kan du använda KonSts valkompass, där man kan läsa kandidaternas presentationer och jämföra deras åsikter om studentkåren, Konstuniversitetet och finska utbildningssystemet (också på svenska). Valkompassen finns på adressen https://apps.myzef.com/resources/syl/c3jb5l/index.html.

To help you find a suitable candidate, you are welcome to use ArtSU’s voting aid application. In the application, you can read candidates’ presentations and compare their views on the student union, the University of the Arts and the Finnish education system (also in English). The application can be found at https://apps.myzef.com/resources/syl/c3jb5l/index.html.