Muutoksia SibAn harjoitusluokkien käytössä

Sibelius-Akatemian harjoitusluokkien käytössä on tapahtunut kaksi tärkeää muutosta tammikuun alusta 2020 alkaen. Muutosten taustalla ovat muutto R-taloon ja sen myötä luopuminen T-talon jonotettavista harjoitusluokista sekä opiskelijoilta tullut palaute.

1. Tammikuusta 2020 lähtien jonotettavia harjoitusluokkia ovat N-talon 2. ja 3. kerroksen luokat. Kaikki muut harjoitusluokat (M-talo, R-talo ja N-talon 4.-5. kerros) ovat varattavia. Aiempaan verrattuna N-talon 3. kerroksen luokat ovat siis muuttuneet jonotettaviksi ja R-talon luokat (jotka ehtivät väliaikaisratkaisuna toimia hetken aikaa jonotusperiaatteella) vakiintuvat varattaviksi. Palautteen perusteella jonotuskäyttöön soveltuvat hajanaisten luokkien sijaan parhaiten isommat luokkaryppäät, joita löytyy eniten N-talolta.

2. Tammikuusta 2020 lähtien jonotettavien harjoitusluokkien käyttöaika on maksimissaan 2 tuntia kerralla aiemman 3 tunnin sijaan. Rajoitus on voimassa arkisin klo 9-18 (aiemmin arkisin klo 10-18), muina aikoina harjoittelua voi jatkaa niin pitkään kuin jaksaa. Palautteen perusteella 3 tunnin harjoitteluajat on koettu tehottomiksi, sillä vuorosta liian suuri osa kuluu helposti muuhun kuin harjoitteluun.

Harjoittelun yksityiskohtaisemmat säännöt löytyvät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden harjoitteluetiketistä (www.taiyo.fi/wp-content/uploads/2020/01/SibAn-opiskelijoiden-harjoitteluetiketti-2020-korjattu.pdf), ja harjoittelun keskeisimmät pelisäännöt löytyvät tiiviimmässä muodossa harjoitteluetiketin pikaohjeesta (www.taiyo.fi/wp-content/uploads/2020/01/SibAn-opiskelijoiden-harjoitteluetiketti-pikaohje.pdf). Toiveita ja palautetta harjoitteluetiketistä voi lähettää TaiYo:n SibA-jaostolle tai TaiYo:n hallitukselle.

Changes in using Siba’s practice rooms

There are two changes in using Siba’s practice rooms from 1 January 2020 on:
1. Practice rooms on N-building’s 2nd and 3rd floors are queueable and all others can be booked.
2. The maximum practice time in queueable practice rooms is 2 hours at a time (in stead of 3 hours) between 9am and 6pm on weekdays.

The full and short versions of the practice etiquette can be found at www.taiyo.fi/ylioppilaskunta/saannot – for the moment only in Finnish, but soon also in English. You can always send feedback on the etiquette to ArtSU’s Siba Committee or to ArtSU’s Board.