TaiYo:n toimisto suljettu, synttäribileet siirtyvät ja Mantan lakitukseen etsitään luovia ratkaisuja – ArtSU’s office closed, anniversary party postponed and creative alternatives sought for crowning of Manta

Tiedot päivitetty 2.4.

Valtioneuvosto on päättänyt, että mm. yliopistojen tilat pysyvät suljettuina, lähiopetusta ei järjestetä ja kaikki yli 10 hengen julkiset kokoontumiset perutaan ainakin 13.5. saakka. Tämä vaikuttaa myös Taideyliopiston ja ylioppilaskunnan arkeen sekä opiskelijoiden palveluihin ja toimeentuloon monin tavoin. Taideyliopiston tilat on kokonaan suljettu 13.5. saakka, ja opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisuuksien mukaan etänä.

  • Taideyliopiston jatkuvasti päivittyvät ohjeet koskien mm. opetusta ja yliopiston tiloja löytyvät yliopiston nettisivuilta osoitteesta www.uniarts.fi/koronavirus.
  • Suomen ylioppilaskuntien liiton sivuilta löytyy koottua tietoa ja linkkejä tilanteen vaikutuksesta mm. opintotukeen ja YTHS:n palveluihin osoitteesta https://syl.fi/koronavirus.

Yliopistojen tilojen sulkemista koskevan määräyksen mukaisesti myös TaiYo:n toimisto ja Vapaan taiteen tila ovat kokonaan suljettuja 13.5. saakka. Toimisto kuitenkin palvelee normaalien aukioloaikojen (ma-ti ja to-pe klo 13-15, ke klo 14-18) puitteissa etänä, eli puhelimitse (puh. 040 710 4298) ja sähköpostitse (taiyo-toimisto@uniarts.fi). Kaikki Vapaan taiteen tilan tapahtumat on peruttu 13.5. saakka, ja tilan koordinaattori on varauksen tehneisiin yhteydessä tilaisuuksien siirtämisestä. Pahoittelemme tilannetta.

Tässä tilanteessa TaiYo:n synttäribileitä ei voida järjestää 4.4., eikä myöskään TaiYo:n vuorolle 30.4. osuvaa Havis Amandan lakitusta ole mahdollista järjestää totutun kaltaisena massatapahtumana. Synttäribileet ja akateemisen kaunotaiteen palkinnon julkistus tullaan siirtämään syksyyn, ja selvitämme mahdollisuuksia toteuttaa Mantan lakitus luovasti tavalla, joka toisi iloa ihmisten vappuun vaarantamatta kuitenkaan kenenkään terveyttä ja hyvinvointia. Tiedotamme lisää näistä tapahtumista, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Lopuksi: olemme valitettavasti kuulleet myös rasistisesta ja epäasiallisesta käytöksestä koronavirukseen liittyen. Haluamme muistuttaa, että tällainen käytös ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää ja että niin TaiYo:lla kuin Taideyliopistolla on nollatoleranssi kaikkea epäasiallista käytöstä kohtaan. Epäluulojen sijaan tämänhetkinen tilanne on meille myös mahdollisuus kehittyä yhteisönä: ollaan hyviä toisillemme, jaetaan tietoa kaikille ja autetaan toisiamme yhteisessä kriisitilanteessa. Toivomme, että kaikki Taideyliopiston yhteisön jäsenet pysyvät terveinä!

ArtSU’s office closed, anniversary party postponed and creative alternatives sought for crowning of Manta

Information updated on 2 April

The Government has decided that all university facilities will stay closed, contact teaching remains discontinued and all public gatherings of more than 10 people are canceled at least until 13 May. This also affects the everyday life of the University of the Arts and the Student Union, as well as students’ services and subsistence in many ways. The University of the Arts is completely closed until 13 May and teaching and guidance are provided remotely whenever possible.

  • The University of the Arts’ constantly updated instructions on teaching and university premises can be found on the University’s website at www.uniarts.fi/coronavirus.
  • The National Union of University Students in Finland’s website has information and links on the effects of the situation on e.g. student benefits and FSHS services at https://syl.fi/en/coronavirus.

In accordance with the decision to close all university premises, also ArtSU’s office and the Space for Free Arts are completely closed until 13 May. However, office services are available during normal opening hours (Mon-Thu, Fri-Fri 1pm-3pm, Wed 2pm-6pm) by phone (tel. +358 40 710 4298) and by email (taiyo-toimisto@uniarts.fi). All events at the Space for Free Arts are canceled until 13 May, and the coordinator of the space will be in touch with all those who had a reservation for this period about postponing the event. We apologize for the situation.

In these circumstances, also ArtSU’s anniversary party cannot be held on 4 April and the crowning of Havis Amanda statue on 30 April cannot be organized as a mass event as usually. The anniversary party and the Academic Art Award ceremony will be postponed until the Autumn semester, and we are exploring creative alternatives to organize the crowning of Manta in a way that brings joy to people without compromising anyone’s health or well-being. We will give out more information on these events as soon as we have more detailed plans.

Finally, we have unfortunately heard of racist and inappropriate behavior in relation to the coronavirus. We would like to remind everyone that this kind of behaviour is not acceptable in any circumstances and that ArtSU and the University of the Arts both have zero tolerance for all kinds of inappropriate behaviour. In stead of spreading prejudices, the current situation is also an opportunity for us to grow as a community: let’s be kind to each other, inform each other and help each other with this common crisis. We hope all members of the Uniarts community stay healthy!