Kokouskutsu: Siba-jaosto järjestäytyy 17.5.

Testikuva sibajaostolle

Haluatko tehdä Sibelius-Akatemiasta parempaa paikkaa kaikille? Tule mukaan!

MITÄ: Siba-jaoston yleiskokous

MILLOIN: To 17.5.2018 klo 16:00

MISSÄ: Musiikkitalon kahvila

MIKSI: Koska Sibelius-akatemia tarvitsee enemmän opiskelijoiden yhteistyötä.

Kokouksessa keskustellaan asioista, joita osallistujat haluavat nostaa keskusteluun yhteisen hyvän edistämiseksi.

Kokous valitsee myös raadin, joka edistää sibalaisten opiskelijoiden etuja, hyvinvointia, ja yhteisöllisyyttä, keskustelee akatemian sisällä olevista asioista ja nostaa epäkohtia esiin.

Jaoston jäseniä ovat kaikki sellaiset Sibelius-Akatemian opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja jotka osallistuvat jaoston toimintaan tai ilmaisevat kiinnostuksensa siihen.

Raatiin voidaan valita kuka tahansa jaoston jäsen, eli sibalainen opiskelija, joka haluaa olla mukana.

Tervetuloa!

Lauri Grünthal

Liitteet ja lisätietoa:

Esityslista kokoukseen

Jaoston toimintajärjestys


 

WHAT: Siba-division General Meeting

WHEN: Thu 17.5.2018, 16:00

WHERE: Music House Cafe

WHY: Because Sibelius Academy needs more student cooperation.

The meeting will discuss things that participants bring to the table, for the common good.

The meeting will also elect a Division Council to represent students of Sibelius Academy, promote their wellbeing and communality and advocate for them.

Division members are all those students of Sibelius Academy, who are members of the student union and who participate in the Division or are interested in doing so.

Any member of the Division can be elected to the Division Council, e.g. a Sibelius Academy student who wants to join.

Welcome!

Lauri Grünthal