Hae Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijajäsentä Taideyliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2018–31.12.2021. Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin, jonka jäseninä on 2 professoria, 2 muun henkilöstön edustajaa, 2 opiskelijaa sekä 5 Taideyliopiston ulkopuolista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston strategiasta, toiminta‐ ja taloussuunnitelmista ja talousarviosta, valita rehtori ja vararehtorit sekä päättää heidän tehtävistään ja työnjaosta, hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta, hyväksyä merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa asioissa, nimittää akatemioiden dekaanit ja hyväksyä akatemioiden talousarviot, päättää Taideyliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä.

Hallituksen opiskelijajäseniksi voivat hakea kaikki opiskelijat, joilla on Taideyliopistossa tutkinnonsuoritusoikeus ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi ennen haun päättymispäivää. Vaalikelpoisia opiskelijajäsenen paikoille eivät kuitenkaan ole ne, jotka katsotaan vaalikelpoisiksi professorien tai muun henkilöstön edustajina. Opiskelijajäseniltä vaaditaan sitoutumista sekä kykyä ja halua edistää tehtävässä kaikkien Taideyliopiston opiskelijoiden asiaa, koko yliopistoyhteisön etua unohtamatta. Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, ylioppilaskuntatoiminnasta ja muusta opiskelijaedunvalvonnasta katsotaan eduksi. Hakijoilta ei edellytetä sitoutumista tehtävään koko 4 vuoden hallituskaudeksi, mutta mahdollisuus toimia tehtävässä vähintään parin vuoden ajan voidaan katsoa eduksi.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee toimittaa viimeistään perjantaina 15.9.2017 kello 12.00 TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Nervanderinkatu 13, 4. krs, 00100 Helsinki). Osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun viikolla 38, ja lopullisen opiskelijajäsenten valinnan tekee TaiYo:n edustajisto hallituksen esityksestä. Yliopisto järjestää hallitukseen valituille perehdytystä syksyn 2017 aikana, ja hallitustyöskentelystä maksetaan kollegion määrittelemä palkkio. Lisätietoja hausta ja Taideyliopiston hallituksen toiminnasta antaa pääsihteeri Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).