Keskustelu opiskelijoiden epäasiallisesta kohtelusta 15.12.

Keväällä 2016 toteutetussa Rehtorin kyselyssä 16 % vastanneista opiskelijoista kertoi kohdanneensa epäasiallista käytöstä opettajien ja tukipalveluhenkilöstön taholta. Tulosten perusteella Taideyliopiston johtoryhmä päätti lokakuussa yliopiston yhteiseksi kehittämiskohteeksi epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn.

TaiYo kantaa kortensa kekoon epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi järjestämällä aiheesta kaikille Taideyliopiston opiskelijoille avoimen keskustelutilaisuuden Musiikkitalon pohjakerroksen Agora-tilassa torstaina 15.12. klo 13 alkaen. Keskustelussa pohditaan mm. sitä, minkälainen kohtelu on opiskelijan näkökulmasta yleensä hyväksyttävää ja minkälainen ei, ja keskustelun tulokset viedään eteenpäin asiaa edistäville tahoille yliopiston hallinnossa. Jos opiskelijan hyvästä kohtelusta pitäisi tehdä yleisluontoinen huoneentaulu, mitä kaikkea sinä kirjoittaisit siihen? Tule mukaan keskustelemaan!

Facebook: http://www.facebook.com/events/1709852612661593/

Diskussion om osakligt bemötande den 15.12

I rektorsenkäten t.o.m. 16 % av studerande svarade att de hade upplevt osakligt bemötande från lärarnas eller stödtjänstpersonalens sida, och Konstuniversitetets gemensamma utvecklingsobjekt är nu att ingripa i osakligt bemötande och förebygga sådant beteende.

KonSt hjälper till genom att ordna ett diskussionstillfälle om osakligt bemötande den 15.12 kl. 13 i Musikhusets Agora. Kom med och diskutera, hur du anser att studerandena borde bemötas!

Discussion on inappropriate treatment of students on 15 Dec

The Rector’s questionnaire of spring 2016 brought to light that 16 % of student respondents had come across inappropriate treatment from teachers and support staff. In response, the University leadership decided in October to set preventing inappropriate treatment and intervening when it happens as a uniting goal for the whole University.

ArtSU supports this goal by organizing a discussion event for all University of the Arts students. The event will be held at the Agora space in the Music House on Thursday, 15 Dec at 1 PM. The discussion will be about what kind of treatment is acceptable to students and what is unacceptable. The results of the discussion will be brought to the University leadership and staff, who can use it for improving the treatment of students. If you had to make a poster for treating students with respect, what would you write on it? Join the discussion!