Vastaa kyselyyn ja vaikuta TaiYo:n taidepoliittisiin linjauksiin!

Millainen on taiteilijan parempi tulevaisuus? Ota kantaa, millaista vaikuttamistyötä TaiYo tekee! Voit nyt kommentoida Taideyliopiston ylioppilaskunnan taidepoliittisia linjauksia 26.11. saakka nettilomakkeella, joka löytyy here.

Taideyliopiston ylioppilaskunta luo parhaillaan linjauksiaan taide- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin – tavoitteena on suomalaisessa taidekentässä ainutlaatuinen, eri taiteenalat ylittävä ja taiteen tulevaisuuteen keskittyvä näkemys siitä, mihin suuntaan taiteilijoiden maailmaa tulee kehittää.

Tätä tarkoitusta varten TaiYo laatii linjapaperia, jolla ja jonka pohjalta vaikutamme taidetta, taiteilijoita ja taideopiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, millaisia mielipiteitä meillä on tulevaisuuden taiteilijoina, ja linjapaperin kautta voimme tuoda tämän näkyviin. Onkin tärkeää saada laajasti kommentteja myös jäsenistöltämme, jotta voimme tehdä juuri taideylioppilaiden näköistä kulttuuripoliittista vaikuttamista!

Kommentoitavana oleva linjapaperin versio käy läpi TaiYo:n vaikuttamistyön lähtökohdat ja tavoitteet taiteilijan paremmasta huomisesta. Lomakkeella on lisäksi mahdollisuus kommentoida lähiajan vaikuttamistyölle suunniteltuja painopisteitä. Kysymyksiä on paljon, mutta tätä ei kannata säikähtää: jokainen voi itse valita ne kysymykset joihin haluaa vastata ja jättää tarvittaessa muut kentät tyhjiksi.