Töitä tarjolla: hae Taideyliopiston tutorkoordinaattoriksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijää, jonka tehtävänä on koordinoida ylioppilaskunnan puolesta Taideyliopiston uusien opiskelijoiden opiskelijatutorointia ja tutoreiden koulutusta lukuvuodelle 2014–15. TaiYo:n lisäksi tutorkoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä akatemioiden opintopalvelutiimien kanssa, ja tämän vuoden keskeisenä tavoitteena on akatemioiden tähän asti erillisten tutorointikäytäntöjen sovittaminen ensimmäistä kertaa yhteen soveltuvin osin.

Tutorkoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:
• tutoreiden rekrytointi syksyksi 2014 ja kevääksi 2015 kaikissa akatemioissa (tähän saa tarvittaessa apua),
• kaikkien akatemioiden yhteisen tutorkoulutuksen ja palautetapaamisen suunnittelu ja järjestäminen,
• kaikkien akatemioiden yhteisten tutor- ja fuksioppaiden sekä muiden materiaalien toimittaminen,
• tutoreiden tukena toimiminen ja auttaminen akatemiakohtaisten tapahtumien järjestämisessä,
• tutoroinnin toteutussuunnitelman ja loppuraportin kirjoittaminen sekä palautteiden kerääminen,
• yhteydenpito kaikkien tutorointiin osallistuvien tahojen välillä ja muut erikseen sovittavat tehtävät.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja päättyy viimeistään vuoden 2014 lopussa. Työntekijä määrittää itse työaikansa, mutta tehtävien toteutusaikatauluista sovitaan ylioppilaskunnan ja akatemioiden opintopalvelutiimien kanssa. Työstä maksetaan projektipalkkana yht. 2250 €. Hakijoilta toivotaan aiempaa kokemusta tutoroinnista, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja suomeksi ja englanniksi, kykyä itsenäiseen projektiluontoiseen työskentelyyn sekä halua kehittää tutorointia koko Taideyliopiston yhteisenä mutta kunkin akatemian erityispiirteet huomioivana kokonaisuutena.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa keskiviikkoon 12.3.2014 klo 12.00 mennessä TaiYo:n pääsihteeri Ville Sinnemäelle (sähköisesti taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi tai paperilla Töölönkatu 28, 4. kerros, 00260 Helsinki). Osa hakijoista voidaan kutsua vielä haastatteluun erikseen sovittavana aikana viikolla 12. Lisätietoja hausta ja tutorkoordinaattorin tehtävästä antaa Ville Sinnemäki (puh. 040 710 4296).