Mikä Taideylioppilaskunta?

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät vuodenvaihteessa Taideyliopistoksi. Lain mukaan yhdessä yliopistossa on yksi ylioppilaskunta, siksipä myös vanhat ylioppilaskunnat väistyvät ja tilalla aloittaa kaikkien yhteinen University of the Arts Student Union.

Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki 46§)

Ylioppilaskunnan olemassaolon ja tarkoituksen lisäksi laki määrää ylioppilaskunnille joitain erityisiä tehtäviä, kuten opiskelijaedustajien nimittäminen yliopiston hallintoelimiin ja opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen osallistuminen (siis YTHS). Erityisten tehtävien hoitamisen ohella tarkoituksen toteuttamistavan valitseminen, suunnittelu ja toteuttaminen on ylioppilaiden itsensä tehtävä.

Nyt yhdistymässä olevat ylioppilaskunnat KUVYO, SAY ja TEYO ovat kaikki olleet omanlaisiaan opiskelijayhteisöjä. Taideyliopistossa tulee yhä olemaan kolme akatemiaa, joissa kussakin tapahtuu varmasti tulevaisuudessakin jonkinlaista omaa opiskelijatoimintaa. Yhteinen ylioppilaskunta on kuitenkin se ns. virallinen toimija, eräänlainen sateenvarjo kaiken opiskelijoiden yhteisöllisen toiminnan ja edunvalvonnan yllä. Uudella ylioppilaskunnalla on jo kokonsakin puolesta mahdollisuus olla aiempia ylioppilaskuntia laajempien palveluiden tarjoaja ja voimakkaampi vaikuttaja. Ylioppilaskunta pitää yhteyttä muihin Suomen yliopisto-opiskelijoihin erityisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien kautta. Taideyliopiston ylioppilaskunta on pääkaupunkiseudun ja koko Suomen ainoa yksinomaan taideopiskelijoista koostuva ylioppilaskunta. Se voi siis olla jopa, mikäli opiskelijat niin haluavat, aktiivinen keskustelunherättäjä, kokoaankin suurempi, suorastaan vallankumouksellinen.

Taideyliopiston ylioppilaskunta aloittaa toimintansa varsinaisesti 1.1.2013. Jo syksyllä 2012 tehdään kuitenkin yhdistyvien ylioppilaskuntien voimin valmistelua. Tärkeimpänä ponnistuksena on edustajistovaalit, joissa valitaan reiluksi vuodeksi ylioppilaskunnan päätöksentekijät. Tekemistä ylioppilaskunnasta löytyy kaikille halukkaille, ennakkovaatimuksia esimerkiksi edustajistotoimintaan ei ole, vaan into oppia ja halu vaikuttaa yhteisiin asioihin vievät jo pitkälle.