Medlemsavgift

Alla grundexamensstuderande som avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Konstuniversitetet hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår. Alla grundexamensstuderande ska betala medlemsavgift till KonSt då de gör sin närvaroanmälan för terminen eller läsåret. Anmälningstiden är 2.5–10.8 varje år, och Konstuniversitetet ger närmare anvisningar om anmälningen. Forskarstuderande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i minst 3 månader samt studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller i vissa fall kompletterande studier kan om de vill bli medlemmar i KonSt genom att betala medlemsavgiften. Det kan göras när som helst under året.

Kom ihåg att kåravgiften, d.v.s. medlemsavgiften till studentkåren, inte är någon terminsavgift till universitetet, utan något helt annat. KonSt är precis som alla andra studentkårer en offentligrättslig sammanslutning som har till uppgift att fungera som förenande länk mellan studenterna och bevaka deras intressen. Studentkåren är inte en del av Konstuniversitetets förvaltning, den är både ekonomiskt och förvaltningsmässigt sett helt självständig. Studentkåren finansierar sin verksamhet med kåravgifterna. KonSts delegation bestämmer årligen hur stor studentkårsavgiften ska vara – KonSt har en av lägsta kåravgifterna i landet.

SHVS-avgiften betalas separat

Fr.o.m. 1.1.2021 betalas SHVS-hälsovårdsavgiften inte längre som en del av studentkårens medlemsavgift, men dessutom kommer studeranden att betala den obligatoriska SHVS-avgiften separat till FPA. Mera information: Hälsovårdsavgift förhögskolestuderande.

Förändringen är baserad på en lagändring som också ger yrkeshögskolestuderande tillgång till SHVS-tjänster, men tyvärr kommer utbytesstudenter att förlora sin rätt att använda dem. Förändringen kommer inte att påverka forskarstuderandes medlemsavgifter eller tjänster på något sätt.

Medlemsavgift för forskarstuderande

För forskarstuderande är medlemskapet i studentkåren frivilligt, men rekommendabelt. Forskarstuderande kan inte utnyttja SHVS service och rabatterna som de får med studentkortet är lite mera begränsade, så därför är kåravgiften för forskarstuderande betydligt lägre än för grundexamensstuderande. Genom att betala medlemsavgiften för forskarstuderande får man rätt att utnyttja alla KonSts egna tjänster (bidrag, Konstnärsbanken, rättshjälp osv.) och med studentkortet för forskarstuderande får man också rabatt på studentrestaurangerna och bl.a. på många kulturinstitutioner. Forskarstuderande som blir medlemmar av studentkåren kan också utnyttja alla förmåner och rabatter på studenternas förmånstjänst Frank, så redan det kan spara många slantar. Studentkåren uppmärksammar också forskarstuderande i sin intressebevakning.

Anvisningar för betalning av medlemsavgift

Läsåret 2020–2021 är medlemsavgiften i KonSt följande:
  • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för hela läsåret 62,00 €
  • Studerande på grundexamensnivå, medlemsavgift för höst- eller vårterminen 31,00 €
  • Forskarstuderande, medlemsavgift för hela läsåret 42,00 € (frivillig)
  • Forskarstuderande, medlemsavgift för höst- eller vårterminen 21,00 € (frivillig)

OBS: Som forskarstuderande räknas bara de som studerar för licentiat- och doktorsexamen. Alla andra (t.ex de som studerar för magisterexamen eller genomgår separata pedagogikstudier för lärare) studerar på grundexamensnivå!

Lättast betalar du via Peppi. Närvaroanmälan sker 3-10.8. P.g.a. byte av studieregistersystem kan man inte göra närvaroanmälan online 21.6 – 2.8.2021.

Allra lättast går det att betala kåravgiften via Peppi, där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar. Om du inte kan betala och anmäla dig via Peppi kan kåravgiften till KonSt också betalas med bankgiro till kontot som nämns här nedan, eller kontant och med kort till KonSts kansli (kontaktuppgifter) – men i så fall ska du också föra kvittot på betald medlemsavgift och anmälningsblanketten till studietjänster på din egen akademi, annars registreras inte din anmälning!

Om du betalar med bankgiro istället för att använda Peppi ska du använda följande betalningsuppgifter:

Mottagare: Konstuniversitetets studentkår
Kontonummer: FI77 5780 3820 1287 90 (BIC: OKOYFIHH)
Referensnummer: 20132

OBS 1: Om medlemsavgiften betalas från något annan än studerandens eget konto ska man i meddelandefältet skriva ”medlemsavgift” och den studerandes namn.
OBS 2: Om du har glömt bort att anmäla dig under anmälningstiden och du tvingas betala en återinskrivningsavgift ska du notera att den ska betalas till ett annat konto! Återinskrivningsavgiften (35 €) betalas till Konstuniversitetet (alltså inte till KonSt), kontonummer FI16 1745 3000 1578 77.

Utvecklingssamarbetsavgiften betalas separat till FSF:s konto!

KonSt uppmuntrar sina medlemmar att göra en donation på minst 5 € till Finlands studentkårers förbunds (FSF) insamling i samband med läsårsanmälan för att förbättra utbildningsförhållanden i utvecklingsländer (närmare information på adressen syl.fi/syl/kehitysyhteistyo). Enligt Polisstyrelsens beslut kan man inte betala utvecklingssamarbetsavgiften i samband med studentkårsavgiften, och i stället ska man betala avgiften separat till FSF:s insamlingskonto. Därför uppmuntrar vi alla, oavsett om man anmäler sig som närvarande eller frånvarande, att göra en donation direkt till kontot Danske FI04 8000 1501 1968 45 (Mottagare Finlands studentkårers förbund rf, meddelande ”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

Återbetalning av medlemsavgiften

Om du redan har gjort närvaroanmälan, men ändrar den till en frånvaroanmälan, eller om du tar tillbaka din anmälan, avstår från din rätt att avlägga examen eller om du redan är närvaroanmäld för nästa termin då du blir utexaminerad kan du anhålla om återbetalning av studentkårsavgiften för den aktuella perioden. För höstterminens del måste man anhålla om återbetalning senast 30.9 och för vårterminens del senast 31.1, efter det återbetalas avgiften inte.

Ansökan om återbetalning görs på studentkårens kansli under dess öppettider. För ansökan ska du skriva ut och fylla i blanketten som hittas via länken här nedan (du får den också på studentkårens kansli) och visa upp kvitto på betald medlemsavgift och dessutom ta med studentkortet, så att läsårsdekalen kan avlägsnas från det. Då du ansöker om återbetalning måste din nya anmälningsstatus redan synas i studentregistret. KonSts kansli kan vid behov ge mera information.

Blanketten för ansökan om återbetalning av studentkårsavgiften kan laddas ner här på engelska och här på finska.