Yleistä yhdistymisprojektista

Yhdistymisprojektilla näillä sivuilla tarkoitetaan kolmen ylioppilaskunnan yhdistymistä yhdeksi, Taideyliopiston ylioppilaskunnaksi. Ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin tarkoituksena on luoda toiminnalliset, yhteisölliset ja hallinnolliset edellytykset Taideyliopiston ylioppilaskunnan käynnistämiselle vuoden 2013 alusta lukien. Projektin tavoitteena on se, että Taideyliopiston ylioppilaskunta on paitsi toimiva ja vaikuttava, myös innostava ja kaikkien opiskelijoiden yhteinen ylioppilaskunta. Kyseessä on ennen kaikkea yhteinen projekti, jossa luottamuksen rakentaminen on tärkeämpää kuin yksikään yksittäinen asiakysymys.

Varsinaisesti yhdistyminen tapahtuu vuodenvaihteessa, 1.1.2013. Silloin kaikista Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoista tulee Taideyliopiston opiskelijoita ja sitä myöten Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. Samalla kaikki yhdistyvien ylioppilaskuntien vastuut ja omaisuus siirtyvät uuden ylioppilaskunnan haltuun.

Jotta toiminnan starttaminen tammikuussa olisi mahdollisimman mutkatonta, valmistellaan yhdistymistä täyttä vauhtia jo nyt. Syksyllä järjestettävät edustajistovaalit ovat projektin tärkein yksittäinen etappi, sillä niissä valittava edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan säännöistä ja toiminnasta.

Yksi projektin pääperiaatteista on avoimuus. Tarkoituksena on, että jokainen vähänkin asiasta kiinnostunut voi helposti seurata projektin etenemistä ja kysyä sekä kommentoida valmistelussa olevia asioita. Tämän helpottamiseksi näillä verkkosivuilla on aktiivisesti päivittyvä blogi ja Facebookissa Taideylioppilaskuntien yhteisö -niminen ryhmä. Lisäksi projektin puitteissa järjestetään kahvituokioita ja muita tilaisuuksia, joihin voi tulla kyselemään ja jakamaan ajatuksiaan.

Vastaa