Projektin aikataulu

Tällä sivulla esitellään karkesti ylioppilaskuntien yhdistymisprojektin aikataulu. Projektin yksityiskohtaisempi seuraaminen onnistuu kätevästi näiden verkkosivujen blogin kautta tai Facebookissa Taideylioppilaskuntien yhteisö -ryhmässä.
Syksyn edustajistovaalien tarkemman aikataulun löydät täältä.
Tulevat tapahtumat on koottu näppärästi yhteen kalenteriin täällä.

15.11.2011 Yliopistot sopivat Taideyliopiston perustamisesta
Taideyliopistoa on kaavailtu jo pidemmän aikaa, ja ylioppilaskunnatkin ovat alustavasti henkisesti valmistautuneet tulevaisuudessa häämöttävään yhdistymiseen. Vasta yliopistojen (Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu) sopimus Taideyliopiston perustamisesta tekee asiasta niin virallista, että valmistautuminen voidaan myös ylioppilaskuntien kesken toden teolla aloittaa.

Tammikuu 2012 Ylioppilaskunnat perustavat Kuusikon
Ylioppilaskuntien (Kuvataideakatemian ylioppilaskunta, Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunta) edustajistot nimittävät ylioppilaskuntien yhteistyöelimeksi Kuusikon.

1.3.2012 Taideylioppilaskuntien yhdistymisen projektipäällikkö Saara Hyrkkö aloittaa
Kuusikko rekrytoi yhdistymisprojektille päälliköksi Saara Hyrkön, joka on aiemmin toiminut mm. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajana. Yhdistymisprojekti lähtee täyteen vauhtiin.

24.4.2012 Taideyliopiston hallitus nimitetään
Yhdistyvien yliopistojen kollegioiden muodostama superkollegio nimittää Taideyliopiston ensimmäisen hallituksen. Ylioppilaskunnat ovat yhdessä valinneet opiskelijaedustajiksi hallitukseen Jussi Rauvolan ja Virpi Viljanmaan.

7.5.2012 Ylioppilaskuntien aktiivit kokoontuvat tulevaisuustyöpajaan
Työpajassa unelmoidaan yhteisestä ylioppilaskunnasta ja pohditaan, mitä toimintoja vanhoista halutaan säilyttää, mitä uutta kehitellä ja miten jättää vielä tilaa kasvaa. Projektipäällikkö valmistelee kesän ja syksyn aikana tällöin ja aiemmin ideoidun pohjalta uuden ylioppilaskunnan organisaatiota, toimintaa ja taloutta.

Toukokuu 2012 Yhdistyvien ylioppilaskuntien edustajistot hyväksyvät vaalijärjestyksen
Ylioppilaskunnat sopivat vaalijärjestyksen muodossa uuden yhteisen ylioppilaskunnan edustajistovaalien järjestämisestä. Kesäkuussa nimitetään yhteinen keskusvaalilautakunta, jonka puheenjohtajana aloittaa Janne Peltola. Samassa yhteydessä edustajistot kommentoivat ensimmäistä luonnosta uuden ylioppilaskunnan säännöiksi.

Toukokuu 2012 Yliopisto myöntää rahoitusta ns. pilottihankkeisiin
Pilottihankkeiden pointtina on luoda Taideyliopistolle sisältöä jo ennen vuodenvaihdetta. Opiskelijalähtöisistä pilottihankkeista kerrotaan lisää täällä, osallistuminen suositeltavaa! Yksi hankkeista, Taiteen tilat ja kohtaamispaikat, keräsi näkyvyyttä kesäkuun Helsingin Sanomissa asti. Konkreettisia tekoja odotettavissa syksyllä.

19.6.2012 Eduskunta hyväksyy yliopistolain muutokset
Ohessa hyväksytään muutosten voimaanpanolaki, jossa määrätään Taideyliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskunnan perustamisesta. NYT se on todella virallista: Taideyliopisto aloittaa 1.1.2013.

21.6.2012 Opiskelijat julistavat: Unelmien Taideyliopisto on innostava yhteisö
Opiskelijoiden kevään aikana käymät lukuisat keskustelut ja ajatukset kootaan julistukseksi, jonka toivotaan rohkaisevan kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä keskustelemaan ja unelmoimaan Taideyliopistosta.

1.-3.10.2012 Taideyliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisen edustajistovaalit käydään
Edustajistovaaleissa valitaan uudelle ylioppilaskunnan 21-henkinen edustajisto, joka päättää muun muassa ylioppilaskunnan säännöistä, henkilövalinnoista ja toiminnan suuntaviivoista.

Syksyllä 2012 Ylioppilaskunta etsii tekijöitä: pääsihteeri ja hallitus wanted!
Ylioppilaskunta tarvitsee tekijänsä. Uusi edustajisto päättää muun muassa hallituksen valinnasta ja pääsihteerin rekrytoinnista. Rekrytointi käynnistyy syksyllä ja edustajisto tekee päätökset marras-joulukuussa. Myös muu keväällä ja kesällä aloitettu uuden ylioppilaskunnan valmistelu jatkuu syksyn aikana. Projektin puitteissa valmistellaan henkilövalintojen lisäksi muun muassa ylioppilaskunnan organisaatiota, erilaisia sääntöjä, taloutta ja toimintaa.

Syksyllä 2012 Taideyliopiston rehtori valitaan ja johtosääntö hyväksytään
Taideyliopiston hallitus valitsee yliopistolle rehtorin ja hyväksyy yliopiston johtosäännön. Ylioppilaskunta haluaa toimia tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa, joten tutustuminen uuteen rehtoriin aloitetaan viipymättä. Yliopiston johtosääntö määrittää myös opiskelijaedustajien tarpeen.

1.11.2012 Uuden edustajiston ensimmäinen kokous
Uusi, yhteinen edustajisto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa käynnistämään ylioppilaskuntaa.

Marras-joulukuu 2012 Ylioppilaskunnan vastavalittu edustajisto tekee päätöksiä
…muun muassa säännöistä, hallituksen valinnasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

1.1.2013 Taideyliopiston ylioppilaskunta aloittaa toimintansa virallisesti.
Aika näyttää, mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan!

Vastaa