FAQ

Mikä on ylioppilaskunta?
Ylioppilaskunta on yhden yliopiston opiskelijoiden itsensä hallinnoima organisaatio, jonka tarkoituksena on olla opiskelijoiden yhdyssiteenä ja edistää heidän pyrkimyksiään. Juridisesta näkökulmasta ylioppilaskunta on julkisyhteisö, jonka toiminnasta ja tarkoituksesta säädetään yliopistolaissa. Lue lisää Taideyliopiston ylioppilaskunnasta här.

Mikä on Taideyliopisto?
Taideyliopisto muodostui Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä 1.1.2013. Tavoitteena on vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja taidekoulutuksen laatua sekä luoda puitteita uusille taiteidenvälisille kohtaamisille. Taideyliopiston verkkosivut

Miksi mua pitäis kiinnostaa?
Kaikkien opiskelijoiden yhteisöllä, ylioppilaskunnalla on huomattavasti yksittäistä opiskelijaa vahvemmat mahdollisuudet vaikuttaa kattavasti ja pitkäjänteisesti Taideyliopiston opiskelijoiden opiskeluun, arkeen ja yhteisöllisyyteen. Sen asiat koskevat siis meitä kaikkia. Kaikkien ei tietenkään tarvitse olla superaktiiveja, mutta pelkkä edustajistovaaleissa äänestäminenkin on osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen.

Kaiken kaikkiaan ylioppilaskunta on oikeasti aika siisti ja ainutlaatuinen juttu. Koko konseptin historia on pitkä, ja ylioppilaskunnat ovat vuosien saatossa saaneet aikaan hienoja asioita opiskelijan paremman elämän edistämiseksi. Siksikään ylioppilaskuntaan ei kannata suhtautua täysin välinpitämättömästi, vaan tehdä tämän päivän ylioppilaskunnasta juuri sellainen, kuin itse haluamme.

Mikä on edustajisto?
Edustajisto on ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin, jonka ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat vaaleilla. Vaalit järjestetään parittomien vuosien syksyllä. Lue lisää edustajistosta här.

Mistä tiedän, voinko asettua ehdolle seuraavissa edustajistovaaleissa (siis olenko vaalikelpoinen)?
Tsekkaa nämä syksyllä:
Oletko ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun?
TAI
Oletko ilmoittautunut poissaolevaksi yliopistoon?
Jos vastasit jompaan kumpaan edelläolevaan kysymykseen kyllä, olet vaalikelpoinen.

Mistä tiedän, saanko äänestää edustajistovaaleissa (siis olenko äänioikeutettu)?
Edustajistovaaleissa saavat äänestää kaikki läsnäolevat opiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Miten asetun ehdolle?
Ehdolle asettuminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan yhden lomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Lisäksi ehdokkaat voivat halutessaan ryhmittyä vaaliliitoiksi ja liitot puolestaan vaalirenkaiksi. Ehdokkuuttaan voi toki jonkin verran myös mainostaa eli kampanjoida. Yksityiskohtaiset ohjeet ehdolle asettumisesta löydät här.  Ne ilmestyvät myös vaalikirjeen mukana sähköpostiisi. Ehdolleilmoittautumisaika päättyy 7.10. klo 12.00.

Mikä on vaaliliitto? Entä vaalirengas?
Vaaliliitto on edustajistovaaliehdokkaiden muodostama ryhmittymä, johon saa kuulua enintään 21 henkilöä. Periaatteessa vaaliliiton tarkoituksena on yhdistää jossain määrin samaa arvomaailmaa edustavia ja yhteisiä tavoitteita ajavia ehdokkaita, kuten puolueet kansallisella tasolla. Käytännössä vaaliliittojen vaikutus näkyy ääntenlaskennassa: ehdokkaat järjestetään vertausluvun mukaan, ja vertauslukuun vaikuttaa vaaliliiton yhteenlaskettu äänimäärä sekä sijoitus vaaliliiton sisällä. Vaalirenkaat ovat puolestaan vaaliliittojen yhteenliittymiä, joiden vaikutus ääntenlaskentaan on vastaava. (Lue tarkempi selvitys ääntenlaskennasta vaalijärjestyksestä.) Vaaliliittoon tai -renkaaseen ei ole pakko kuulua. Akatemiarajat ylittävät vaaliliitot ja -renkaat ovat erinomaisen sallittuja ja jopa suositeltavia.

Lämna ett svar