Delegationsvalets tidtabel

  • 7.10 kl. 12 DL för kandidatanmälan
  • 11.10 kandidatlistan publiceras
  • 18.10 kl 12 DL för begäran om rättelse till kandidatlistan
  • 21.10. Slutliga kandidatlistanpubliceras
  • 25.10 valmaskinen öppnar för väljare
  • 28.10., 2.11. och 3.11. valdagar