Konstnärsbanken

Konstuniversitetets studentkårs Konstnärsbank är en mötesplats för unga konstnärer och kunder som vill köpa konstrelaterade tjänster. Här kan du hitta ett band till ditt bröllop, en improvisationsgrupp till din födelsedagsfest, eller varför inte en teckningslärare för ditt barn! Alla som har annonserat i Konstnärsbanken är studerande vid Konstuniversitetet och därmed allraminst blivande toppar inom sina branscher. Konstuniversitetet förenar Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Bildkonstakademin under samma tak, så i Konstnärsbanken kan du hitta musiker inom alla genrer, från klassiskt och folkmusik till jazz och pop, men också skådespelare, dansare och bildkonstnärer.

Observera att Konstnärsbanken enbart fungerar via dessa webbsidor och att den enbart förmedlar kontaktuppgifter till studerande som är intresserade av jobb. Konstuniversitetets studentkår har ingen annan information än den som syns här; varken kontaktuppgifter till andra uppträdande artister eller lärare, eller uppgifter om enskilda konstnärers lönekrav eller tidtabeller. Vi ger alltså ingen tilläggsinformation t.ex. per telefon och vi fungerar inte som förmedlare mellan kunder och annonsörer – om du vill ha mera information om enskilda artister eller lärare ska du m.a.o. ta kontakt med personen i fråga direkt, kontaktuppgifterna finns i annonsen! Det finns inga gemensamma taxor eller regler för Konstnärsbanken, utan alla konstnärer bestämmer själva vilka tjänster de utför och hur mycket de tar i arvode. Konstnärsbanken tar inga förmedlingsavgifter, tjänsten är gratis både för kunder och annonsörer.

Följ länkarna nedan för att se annonserna. Annonserna är indelade i uppträdande artister, lärare och andra konstnärer och varje grupp är dessutom indelad i undergrupper enligt konstgren.
Uppträdande artister
Lärare
Andra tjänster

PS: Om du istället för enskilda artister eller grupper behöver professionellt producerade musikprogram av toppklass ska du kontakta Sibelius-Akademins programbyrå Primo: www.ohjelmaprimo.fi.

Annonsera i Konstnärsbanken

Vill du ha praktisk erfarenhet inom din egen bransch? Vill du tjäna pengar? Sätt in en annons i KonSts Konstnärsbank!

Det händer ganska ofta att folk vänder sig till Konstuniversitetet eller till studentkåren då de söker en improvisationsgrupp, dansgrupp eller ett band till en fest, för att de vill anställa en tecknings- eller pianolärare för sina barn eller vill ha ett porträtt målat till ett rimligt pris. I alla de fallen kan KonSts Konstnärsbank vara till hjälp, och dit hänvisar både universitetet och studentkåren alla som kommer med förfrågningar.

Konstnärsbanken är en del av medlemsservicen för medlemmarna i Konstuniversitetets studentkår och den är öppen för alla som studerar vid Konstuniversitetet. Konstnärsbanken på studentkårens webbplats förmedlar studerandes kontaktuppgifter till kunder som vill ha någon att uppträda på sina tillställningar eller som vill hitta en lärare eller någon annan som kan utföra tjänster i konstbranschen. Annonserna kan anknyta till alla ämnen som finns på Konstuniversitetet och både enskilda och grupper kan annonsera (i fråga om grupper måste minst en av gruppens medlemmar vara medlem av studentkåren). Annonserna är grupperade i tre huvudgrupper som vid behov indelas i undergrupper enligt konstgren. Tjänsten är gratis både för dem som annonserar och för kunderna. Studentkåren fungerar enbart som förmedlare via dessa webbsidor – alla praktiska detaljer ska konstnären och kunden avtala om sinsemellan.

Det är lätt att lämna in en annons, använd blanketten här. Om du har frågor om Konstnärsbanken ska du ta kontakt med KonSts kansli på adressen taiyo-toimisto (at) uniarts.fi.