Kesäopintotuki Teak

Opintotukea (opintotuki, asumislisä ja lainantakaus) voi saada myös kesäajalle (kesä-, heinä- ja elokuu), jos opiskelija suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja ja opiskelee päätoimisesti.

Miten haen kesäopintotukea?

Täytä opintotukihakemus sähköisesti Kelan palvelusivustolla tai täytä paperiversio (OTm). (Paperisen lomakkeen voi jättää Hannelelle Opinto- ja tutkimuspalveluihin.)

Opintotukea (opintotuki, asumislisä ja lainantakaus) voi hakea kesäajalle 1.6.-31.8, jos suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 5 opinto-pistettä/kesätukikuukausi. Kesäopintotuen myöntämiseksi opiskelijan tulee hakemuksessaan esittää kesäopintosuunnitelma. Opiskelija hakee kesäopintotukea itsenäisesti ja laitoksen ennakko-hyväksyntää/puoltoa opintosuunnitelmalle ei enää tarvita. Jos olet epävarma, niin varmista kuitenkin laitokseltasi, että kesäaikana suorittamasi opinnot hyväksytään tutkintoon kuuluviksi opinnoiksi.

Kesäopintotuki voidaan myöntää, jos opiskelijan kesäopintosuunnitelmassa on opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä haettua kesäopintotuki-kuukautta kohti. Opinnoilta ei edellytetä vähintään 18 päivän kestoa tukikuukauden aikana, mutta opintoja tulee kuitenkin harjoittaa jokaisena kesäkuukautena, jolle tukea haetaan. Esimerkiksi kesäkuussa suoritettavat 15 opintopisteen opinnot eivät oikeuta opintotukeen heinä- ja elokuulta, jos opiskelija ei näiden kuukausien aikana harjoita ollenkaan opintoja.

Kesäopintoja voivat olla esim. kieliopinnot, teoriaopinnot, osallistuminen festivaalille, työpajaan, työ- tai muu harjoittelu, itsenäinen taiteellinen työskentely. Tukea voi hakea opinnäytteen, kirjallisen työn, tutkielman, projektin, produktion tms. laatimista tai kesätenttiä varten. Tenttien osalta kesätuki  kohdistetaan pääsääntöisesti niille kuukausille, joina suoritus tehdään; esim. jos suorittaa tentin kesäkuussa ei tukea voi hakea heinä- tai elokuuksi.

Muista huolehtia, että saat kesällä suorittamista opinnoistasi suoritukmerkinnät opintosuoritusrekisteriin heti syksyn alussa sillä syyskuun lopussa Kela seuraa kaikkien opintotukea nostavien opiskelijoiden opintojen edistymistä. Muista myös seurata vuosiansiotasi eli jos nostat opintotukea koko kalenterivuoden kaikilta kuukausilta saa ansiotulosi olla 7920€/vuosi.