Kesäopintotuki KuvA

Opintotukea voi hakea kesäajalle 1.6.-31.8., jos suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja vähintään 5 op/kesätukikuukausi. Kesäopintotuen myöntämiseksi opiskelijan tulee hakemuksessaan esittää kesäopintosuunnitelma. Kesäopintotuen hakemisessa opiskelijalla itsellään on entistä suurempi vastuu, koska opintotukilautakunnilta ei enää edellytetä lausuntoa Kelalle yksittäisestä kesätukihakemuksesta. Opiskelijan tulee tarkistaa kesäopintojen soveltuvuus tutkintoon omasta koulutusohjelmastaan (professorilta/lehtorilta) tai opintoneuvonnasta. Myös huolehtiminen siitä, että kesäopintosuoritukset merkitään opintorekisteriin syyskuun 16. päivään mennessä on opiskelijan vastuulla.

Kesäopintotuen hakeminen

Kesäopintotukea haetaan joko Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai opintotuen muutosilmoituksella (OT15), jonka voi tulostaa Kelan nettisivuilta (www.kela.fi/lomakkeet).

Lomakkeeseen täytetään henkilö- ja osoitetietojen lisäksi kohta 3, johon on hyvä merkitä Taideyliopiston lisäksi KUVATAIDEAKATEMIA. Kohtaan 4 (Jatko- tai lisähakemus ja kesätuen hakeminen) ruksi kohtaan “muulle ajalle, mille”, jossa ilmoitetaan ne kesäkuukaudet, joiksi tukea haetaan ja mitä tukimuotoja haetaan (opintoraha/asumislisä/lainatakaus) sekä kesäopintosuunnitelma. Lomakkeeseen tulee merkitä myös kesäopintosuoritusten laajuudet opintopisteissä. Loppukuulustelun päivämääräksi laitetaan 15.9.2014.

Muut kuin sähköisesti tehdyt hakemukset voi toimittaa suoraan Kelan opintotukikeskukseen; PL 228, 40101 Jyväskylä.

KESÄTUKI HAETTAVA AJOISSA

Tee opintotukihakemus kesäksi hyvissä ajoin, mieluiten jo toukokuussa tai kesäkuun alussa. Kesätuki myönnetään sen kesäkuukauden alusta kun hakemus on jätetty, mutta kesäkuun lopussa tai heinäkuun aikana paikalla ei kesälomien takia ole opintotukilautakunnan sihteeriä tai koulutusohjelman opettajaa, mikäli Kelalta kaikesta huolimatta tulee tarkentavia kysymyksiä tai lausuntopyyntö kesätukihakemuksesta.

Muistettavaa

Kesäopintojen tulee viedä opintoja eteenpäin. Kesäopinnot voivat taiteellisen työskentelyn opintojen lisäksi koostua esim. kieli- tai teoriaopinnoista (esseesuoritukset) tai muista tutkintoon kuuluvista pakollisista opinnoista. Opintosuorituksia täytyy kertyä 5 op/tukikuukausi.

Kesän opintosuoritukset

Opintosuoritukset tarkastetaan jälkikäteen lukuvuosittain ajalta 1.8.-31.7., esim. kesä- ja heinäkuuksi tukea hakevalla on oltava opintopisteitä koko lukuvuonna vähintään 55 opintopistettä (jos tukea on myönnetty syyskuusta lähtien = 11 kk x 5 op).

Hyvä tietää:

Koko kesäksi tukea hakevan on hyvä muistaa, että vuosituloraja on kalenterivuodelta 2014 7 920€ jos tukea otettu koko kevät 2014, kesä sekä syksy 2014 (yht. 12 kk).