Only in Finnish because this position requires fluent Finnish skills / Bara på finska eftersom arbetsuppgiften kräver flytande finska.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijää, jonka tehtävänä on koordinoida ylioppilaskunnan puolesta Taideylipiston uusien opiskelijoiden tuutorointia vuonna 2022. TaiYo:n lisäksi tuutorikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä akatemioiden opintopalveluiden ja Avoimen Kampuksen kanssa.

Tuutorikoordinaattori vastaa Taideyliopiston opiskelijatuutoroinnin koordinoinnista vuonna 2022. Pääasiallisia työtehtäviä ovat tuutoreiden rekrytointi syksyksi 2022 kaikissa akatemioissa, tuutorikoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen, tuutori- ja fuksioppaiden ja muiden materiaalien toimittaminen, tuutoripalautteen kerääminen ja projektin raportointi sekä uusien opiskelijoiden orientaatiopäivän järjestäminen yhdessä Avoimen kampuksen kanssa. Vuonna 2022 erityisenä tavoitteena on tuutoroinnin ja uusien opiskelijoiden orientaatioperiodin kokonaisuuden kehittäminen yhdessä yliopiston kanssa. Koordinaattori tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja muiden työntekijöiden kanssa, ja hänen esihenkilönään toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Työ alkaa sopimuksen mukaan tammikuussa 2022 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Tehtävä on osa-aikainen niin, että tuutoroinnin järjestämiseen liittyvien tehtävien laskennallinen työaika on 5 h 40 min viikossa (15 %). Työaika ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti koko vuodelle, vaan työntekijä päättää itse työn tekoajat ja työn tarkemman toteutusaikataulun sen mukaan, mitä projektin yleisestä aikataulusta ja etenemisestä sovitaan yhdessä ylioppilaskunnan, Taideyliopiston ja sen akatemioiden opintopalvelujen sekä Avoimen kampuksen kanssa. Elo-syyskuussa työtä on enemmän.

Toivomme hakijalta…

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • aiempaa kokemusta opiskelijatuutoroinnista
  • omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen projektiluontoiseen työskentelyyn
  • hyvää organisointikykyä, itsensäjohtamistaitoja ja täsmällisyyttä
  • joustavuutta ja luovuutta
  • halua kehittää tuutorointia koko Taideyliopiston yhteisenä mutta kunkin akatemian erityispiirteet huomioivana kokonaisuutena

Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, minkä lisäksi ruotsin kielen taidosta on etua.

Tarjoamme tuutorikoordinaattorille avoimen, luovan ja innostavan työympäristön osana Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ja koko yliopistoyhteisöä. Osa-aikaisen työn (15 %) peruspalkka on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen pohjalta 255 €/kk, jonka lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, koulutus- ja kehittymislisät. Pääsihteeri antaa mielellään lisätietoja tehtävän palkkauksesta.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa torstaihin 27.1. klo 10 mennessä TaiYo:n pääsihteeri Lauri Grünthalille osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun erikseen sovittavana aikana viikolla 5. Haastatteluihin kutsuttaville ilmoitetaan asiasta pe 28.1. klo 17 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta viikon 5 aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Lauri Grünthal sähköpostitse (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.taiyo.fi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan riippumatta esimerkiksi hakijan etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Emme käytä työhakemuksissa luovutettuja henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja hakemukset ja CV:t tuhotaan tietoturvallisesti viimeistään vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

Posted by Lauri Grünthal